Respiratory Syncytial Virus

Respiratoir syncytieel virus is een micro-organisme dat een luchtweginfectie veroorzaakt, vooral bij zuigelingen jonger dan 6 maanden.

Het virus kan zich ook richten op oudere kinderen en volwassenen, hoewel het meest waarschijnlijk te vroeg geboren baby's zijn die nog geen goed ontwikkeld immuunsysteem hebben, evenals degenen met een chronische longaandoening of een aangeboren hartaandoening.

Symptomen van respiratoir syncytieel virus

Symptomen van respiratoir syncytieel virus zijn meestal:

  • verstopte neus,
  • moeite met ademhalen,
  • piepen als je ademt.

Verontreiniging vindt plaats door de inademing van het virus van een besmet persoon door hoesten of niezen.

De diagnose van respiratoire syncytiële virusinfectie kan worden gemaakt op basis van klinische analyse en nader onderzoek is zelden vereist.

Preventie van respiratoir syncytieel virus

De preventie van respiratoire syncytiële virusinfectie kan worden gedaan met hygiënemaatregelen zoals handen wassen voor het oppakken van de baby en vermijden dat de baby in de buurt van personen met hoesten en niezen wordt gelaten.

Maar baby's geboren vóór 32 weken zwangerschap kunnen een soort van vaccin nemen, een monoklonaal antilichaam genoemd, in 5 opeenvolgende doses, eenmaal per maand tijdens de herfst en winter. Dit antilichaam werkt als de antilichamen die baby's op het juiste moment hebben gekregen, omdat ze het van de moeder krijgen.

Behandeling voor respiratoir syncytieel virus

Behandeling voor respiratoire syncytiële virusinfectie kan worden gedaan met het gebruik van medicijnen.