Vaccin tegen rundvee

Het waterpokkenvaccin is voor 80% effectief en verhindert de meest ernstige vorm van de ziekte, en zelfs als de gevaccineerde de waterpokken inneemt, ontwikkelt het een zeer milde vorm van waterpokken, wat zich uit in minder dan 30 blaren waterpokken.

Het vaccin tegen waterpokken deel tetrahydro viraal vaccin dat beschermt tegen mazelen, bof, rubella en waterpokken en wordt geleverd door SUS sinds 2013. Een dosis van het vaccin moet worden toegediend met 15 maanden oud, de kinderen die hebben ontvangen één dosis van het drievoudige virale vaccin.

Indicaties voor het vaccin tegen pokken

De waterpokken vaccin is bestemd voor ieder individu met meer dan 1 jaar die geen waterpokken heeft gehad.

Prijs van waterpokkenvaccin

De waterpokken vaccin deel van het virale vaccin en tetrahydrofuran wordt aangeboden door SUS.

Bijwerkingen van pokkenvaccin

In het algemeen heeft de waterpokken vaccin produceert geen bijwerkingen, maar in sommige gevallen is het mogelijk dat:

  • koorts;
  • hoofdpijn;
  • prikkelbaarheid;
  • pijn en roodheid op de injectieplaats.

Contra-indicaties van de waterpokken vaccin

Waterpokken vaccin is gecontraïndiceerd bij zwangere vrouwen, kinderen jonger dan een jaar, mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem, zoals optreedt tijdens aids en behandeling van kanker, bijvoorbeeld.

Zie ook:

  • waterpokken
  • Kan ik waterpokken twee keer krijgen?