Zidovudine (Retrovir AZT)

Zidovudine is een antiretroviraal geneesmiddel dat veel wordt gebruikt bij de behandeling van HIV-patiënten om de kans op het ontwikkelen van infecties te verminderen en is geen remedie voor de ziekte.

Zidovudine kan worden gekocht in de apotheek met gebruikelijke handelsnaam Retrovir AZT of Zidovir Revirax, bijvoorbeeld in de vorm van een siroop of tablet.

Indicaties voor zidovudine

Zidovudine is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Bovendien, het kan ook profylactisch gebruikt door personen met een hoog risico voor het verwerven van HIV door beroepsmatige blootstelling.

Hoe zidovudine te gebruiken

Het gebruik van zidovudine in toevoerbedrijf 100 mg om de 4 uur, tot 600 mg per dag. Bij kinderen moet de dosering worden berekend en aangegeven door de kinderarts.

Bijwerkingen van zidovudine

De belangrijkste bijwerkingen van zidovudine omvatten anemie, veranderingen in bloedonderzoek, hoofdpijn, overmatige vermoeidheid, rillingen, zwelling van de lippen, constipatie, diarree, misselijkheid, gas, mondzweren, rectaal bloeden, gewrichtspijn, hoesten , gevoel van kortademigheid en acne.

Contra-indicaties van zidovudine

Zidovudine is gecontra-indiceerd bij patiënten met overgevoeligheid voor zidovudine of voor één van de andere bestanddelen van de geneesmiddelformulering.