Zepatier - Hepatitis C-remedie

Zepatier is een geneesmiddel dat is ontwikkeld voor de behandeling van infecties veroorzaakt door het chronische hepatitis C-virus bij volwassenen.

Dit medicijn, Grazoprevir en Elbasvir, zijn verbindingen die alleen of in combinatie met het middel ribavirine worden behandeld bij de behandeling van infecties van het chronische hepatitis C-virus type 1 en type 4.

Prijsklasse

Zepatier is een geneesmiddel dat via SUS kan worden gekocht en waarvoor een recept nodig is.

Hoe te nemen

De aanbevolen dosis voor de duur van de behandeling met Zepatier moet door uw arts worden aangegeven, omdat deze afhankelijk is van de ernst van het probleem dat wordt behandeld en de individuele reactie van elke patiënt op de behandeling.

Bijwerkingen

Sommige van de bijwerkingen van Zepatier kunnen misselijkheid, hoofdpijn, maagpijn, slaapproblemen, depressie, kortademigheid, diarree, extreme vermoeidheid, gewrichtspijn, roodheid of rode of witte vlekken op de huid, jeuk of prikkelbaarheid omvatten.

contra-indicaties

Zepatier is gecontra-indiceerd voor patiënten met leverziekte of allergie voor Elbasvir, Grazoprevir of voor één van de bestanddelen van de formule.