Visken

Visken is een oraal geneesmiddel met de werkzame stof Pindolol.

Dit geneesmiddel is effectief bij de behandeling van hoge bloeddruk, omdat het de hartslag en overbelasting van de hartspier verlaagt.

Visken-indicaties

Chronische pijn op de borst; hypertensie.

Visken-bijwerkingen

nervositeit; zwakte; buikpijn; misselijkheid; slapeloosheid; zwelling; moeite met ademhalen; duizeligheid; vermoeidheid; spierpijn; gewrichtspijn; krampen; jeuk; gevoel van branden, tintelen of knijpen.

Visken's contra-indicaties

Zwangerschapsrisico B; hartfalen; personen die lijden aan lage bloeddruk.

Visken gebruiken

Oraal gebruik

volwassenen

  •  hypertensie: Start de behandeling met Visken 5 mg tweemaal daags. Als het individu niet op de behandeling reageert, verhoogt u de dosis tot 10 mg.
  •  Pijn op de borst: Dien 5 mg Visken 3 maal per dag toe.